Egevej 26

Størrelse: 1070 m2
Status: Solgt
Grundpris: 340.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Egevej ligger i hjertet af Karup by ikke langt fra Karup skole og børnehaven Solstrålen.

I Karup by er der daginstitutioner, skole (0. - 9. kl.), SFO, idrætshal, sportsbaner, plejehjem og ældreboliger, bibliotek, dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker, og hotel. Karup Lufthavn ligger blot 3 km fra byen. Der er busforbindelser mod Herning og Viborg.

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje, som er vist på salgskortet.

Yderligere information:

Lokalplan 1.22 - For et boligområde på Elmevej, Bøgevej, Ahornvej, Lindevej, Egevej og Aarestrupvej i Karup

Måleblad - Egevej 22-30

Situationsplan

Kabel-tv
Ingen

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningbidrag, 17.375 kr. skal betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Karup Vandværk - Tilslutningsbidrag, betales til Karup Vandværk. Kontaktperson er Niels Chr. Ravn, tlf. 97102104 eller nielschristianravn@get2net.dk.

Varmeforsyning 
Karup Varmeværk - Tilslutningbidrag m.m. betales direkte til Karup Varmeværk.