Solvænget 37

Størrelse: 1117 m2
Status: Solgt
Grundpris: 320.000 kr.

Ovenstående mindstepris er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Grundene er beliggende på Solvænget i Frederiks øst for et allerede udbygget boligområde. Området ligger i den nordøstlige del af byen på kanten til det åbne land og tæt på Danmarks ældste hedeplantage, Ulvedal Plantage, der i dag er et rekreativt område. Ad stien på den nedlagte jernbane er der kun fem kilometer til de smukke Dollerup Bakker.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for anlæg af veje, fortove og stier med fast belægning og med belysning samt anlæg af de grønne områder, friarealer, med græs og beplantning i henhold til den vedtagne udstykningsplan for området.
Grundejerforening: Der skal oprettes en grundejerforening indenfor lokalplanområdet, når halvdelen af ejendommene i området er bebygget. Grundejerforeningen skal vedligeholde de fælles friarealer og beplantningsbælterne inden for området.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 328 - Et boligområde ved Solvænget i Frederiks

Måleblad

Kabel-tv
Tilslutning er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning 
Eniig -Tilslutningsafgift 17.562,50 kr. betales til Viborg Kommune på ovetagelsesdagen.

Vandforsyning
Frederiks Vandværk - Tilslutningsbidrag, 17.860 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Frederiks Fjernvarme - Stiklednings- og tilslutningsbidrag efter prisblad, afhængig af huset størrelse, skal betales direkte til Frederiks Fjernvarme.