Trivselsskemaer

Diagram over arbejdsprocesser

Trivselsskemaet anvendes af alle i sundhedsplejen, dagplejen, vuggestuer og børnehaver, skole, SFO, Ungdomsskolen og klubberne – almen og special – i følgende perioder:

Sundhedsplejen og dagtilbud:
7. december til og med 31. januar
15. marts til og med 15. maj
15. august til og med 15. oktober

Skole, SFO, klubber og Ungdomsskolen:
1. september til og med 15. oktober
15. januar til og med 1. marts
(Nationale trivselsmåling: januar – marts)

Skemaet har til formål at opspore børn i mistrivsel. Hvert barns trivsel vurderes på baggrund af en række udviklingspsykologiske kriterier: Børnene opdeles herefter i henholdsvis grøn, gul eller rød position.

Vurderingen af børnenes trivsel laves først af hver enkelt fagperson med ansvar for børnene/klassen, børnegruppen etc. og følges derefter op af en faglig struktureret dialog mellem kolleger/de voksne i teamet omkring børnene. Alle børns trivsel drøftes.

Den strukturerede dialog har til formål at sætte ord på den første `undren´, på de signaler på eventuel mistrivsel, som den enkelte har iagttaget hos barnet.

Det er en vigtig pointe, at der i dialogen fremkommer flere perspektiver på barnets/børnenes trivsel. Det sete afhænger som bekendt af øjnene der ser, og af den kontekst og de relationer børnene og vi- de voksne- indgår i.

En anden vigtig pointe og forskningsbaseret viden er, at det er den systematisk planlagte og kontinuerlige anvendelse af Trivselsskemaet, der giver resultater.

Sidst opdateret: 13.07.2019