Om opsporingsmodellen

Opsporingsmodellen som er udviklet i forskningsprojektet består af en række redskaber, indsatser og systematikker som skal være med til at sikre tidlig opsporing af børn i en social udsat position.

Opsporingsmodellen er `viden der virker´. Den består af afprøvede og dokumenterede redskaber og indsatser som - anvendt systematisk – medvirker til at opspore børn i mistrivsel/børn i en socialt udsat position tidligere.

Der skabes dermed et grundlag for at sætte tidligere ind med en kvalificeret indsats og dermed for inklusion.

Modellen bygger på 3 grundværdier:

 • Barnets adfærd skal ses i den sociale kontekst barnet indgår i.
  Der tages derfor udgangspunkt i en systemteoretisk og anerkende tænkning dvs:

  - Udgangspunkt i barnets ressourcer og udviklingsmuligheder frem for fokus alene på barnets problemer.

  - Intet barn er et problem i sig selv. Børn kan ikke være et problem, men kan være i vanskeligheder – og når børn er i vanskeligheder har de voksne ansvaret.

  - Der er derfor et særligt fokus på Kontekstens betydning for barnets udvikling, trivsel og læring

   
 • Forældre er en ressource og skal være aktive samarbejdspartnere med de professionelle

 

 • Styrkelse af det professionelle tværfaglige samarbejde

  - Samarbejdet på tværs af fag og faggrupper skal vægtes højt, og der skal være fokus på at udnytte faglige ressourcer.

Modellen omfatter følgende indsatser og redskaber:

 • Fortløbende, ekstern faglig sparring til de professionelle i skoler, dagtilbud og sundhedspleje – skal medvirke til faglig opkvalificering af det pædagogiske personale
 • Småbørnsteams – skal sikre synlighed af de helt små børn og formidling af viden til relevante professionelle om helt små børn
 • Trivselsskema – skal sikre regelmæssig og systematisk vurdering af barnets trivsel og udvikling
 • Overgangsskema – skal sikre, at relevant viden om et barn fra én institution/professionel viderebringes til den næste
 • Tovholder – skal sikre fuld information, især til forældre, om beslutninger omkring et barn og dets familie, og at beslutninger føres ud i livet
 • Dialogmodel – skal sikre effektive, målrettede møder
 • Underretninger – skal sikre kvalificerede underretninger og hurtig opfølgning, herunder sikre en styrkelse af samarbejdet mellem fagområder (jf. Barnets Reform)

Rambøll Management gennemfører en effektevaluering af projektet. De første resultater fra evalueringen foreligger februar 2013. Evalueringen afsluttes i 2014.

Sidst opdateret: 05.03.2015