Forældreinddragelse

Forældreinddragelse og involvering: Der er i forbindelse med Tidlig opsporing og indsats et særligt fokus på at inddrage forældrene som en ressource fra første færd i forhold til et barn. Forældrene er en afgørende faktor og betydningsfuld ressource i at lykkes med en tidlig indsats og inklusion, i at lykkes med at hjælpe et barn i vanskeligheder og mistrivsel.

Samarbejde med forældrene er en forudsætning for at kunne forstå barnets evt. signaler på manglende trivsel. De skal ikke blot inddrages og høres, de skal være aktive samarbejdspartnere, som også kan bidrage til løsningen af eventuelle problemer. Forældrene er uundværlige samspilspartner, både når barnets adfærd skal forstås i dets sociale sammenhæng i familie, skole, institution mm. og når der efterfølgende skal findes handlemuligheder.

Formålet med forældreinddragelsen er at gøre forældre til aktive samarbejdspartnere med de professionelle, at fastholde forældreansvaret og at forebygge de ekskluderende processer, der let kan sættes i gang med negative holdninger overfor et kommende samarbejde og som en konsekvens heraf.

Såfremt et barn/børn drøftes i møder mellem de professionelle omkring et barn skal det så vidt muligt ske med deltagelse af forældrene eller med deres accept, og de deltager dermed eventuelt også i tværfaglige møder og andre møder om deres børn. Det betyder bl.a. at når de professionelle har lavet trivselsundersøgelser – anvendt Trivselsskemaet - og drøftet trivselsvurderingen med kolleger og et barn er i gul eller rød position, så skal forældrene herfra inddrages.

Sidst opdateret: 01.05.2019