Dialogmodellen

Dialogmodel som ramme for det professionelle møde i ramme af Den Tværfaglige Model og Tidlig opsporing og indsats

Diagram

Formålet med dialogmodellen er at skabe gode professionelle og effektive tværfaglige og fagfaglige mødeforløb, som afsæt for bæredygtige løsninger til gavn for børnene.

Dialogmodellen skal medvirke til at skabe ramme og klarhed om mødet og om deltagernes roller og opgaver.

Se Dialogmodellen her (pdf)

Sidst opdateret: 05.11.2018