Dialogmodellen (TOPI)

Dialogmodellen er rammen for det professionelle møde i Den Tværfaglige Model og Tidlig opsporing og indsats (TOPI)

Formålet med dialogmodellen er at skabe gode, effektive tværfaglige og fagfaglige mødeforløb, som afsæt for bæredygtige løsninger til gavn for børnene.

Dialogmodellen skal skabe ramme og klarhed om mødet og om deltagernes roller og opgaver.

Se Dialogmodellen her (pdf)

Sidst opdateret: 08.12.2018