Analysemodellen (TOPI)

Trivselsskemaet følges op af en grundig analyse i forhold til de børn, som er i gul eller rød position.

Diagram analysemodel

Analysemodellen

Til analysen kan du bruge Analysemodellen, som er et redskab, der har fokus på at se barnet i sine omgivelser og analysere barnets situation med det formål at iværksætte en ordentlig, tidlig indsats.

Formålet med en analysefase er at opnå en utvetydig forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer for barnet.

Som professionel skal du have fokus på samspillet og relationerne mellem barnet og omgivelserne, mellem børnene, mellem barn og voksen. Samtidig bør du se kritisk og udforskende på egen praksis.

Analysen laves i en fag-faglig eller tværfaglig dialog og her inddrages forældrene.

Handleplan

Den grundige analyse munder ud i en handleplan. Denne kan udformes med afsæt i SMTTE-modellen eller handleplanen fra LP (mange skoler og institutioner arbejder allerede LP).

 

Analysemodellen(word)

Guide til arbejde med analysemodellen(pdf)

 

Sidst opdateret: 11.12.2018