TOPI

Tidlig opsporing og indsats er

 • Tegning baby

  Om tidlig opsporing og indsats

  Læs om processerne i "Tidlig opsporing og indsats".

 • Tegning to voksne

  Trivselsskemaer

  Alle børns trivsel vurderes tre gange om året. Hertil anvendes Trivselsskemaet.

 • Tegning to voksne

  Analysemodellen

  Trivselsskemaet følges op af en grundig analyse af de børn, som er i gul eller rød position

 • Tegning familie

  Forældreinddragelse

  Samarbejde med forældre er afgørende for, at tidlig indsats og inklusion lykkes

 • Tegning gruppe

  Dialogmodellen

  I professionelle møder anvendes en dialogmodel til at skabe klar kontekst for mødet.

 • Tegning voksen

  Tovholderfunktionen

  I de tilfælde, hvor der skal arbejdes tværfagligt, udpeges en tovholder.

 • Tegning tre børn

  Overgange

  Ved alle overgange i barnets liv anvendes et overgangsskema og en overgangsmodel.

Sidst opdateret: 04.05.2018