Høring - Budget 2015-18

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27.05.2014 at sende oplæg til budget 2015-2018 i høring.

Høringsperioden løber fra den 28-05-2014 til den 10-06-2014 kl. 12:00.

Høringssvarene vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets endelige behandling af forslaget den 17-06-2014, inden det fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på behandling på budgetkonferencen den 28-08-2014 til 29-08-2014.

Vedlagte skema til høringssvar skal benyttes og indsendes til Inger Jakobsen på E-mail: ij@viborg.dk.

Sidste frist for modtagelse af høringssvar er tirsdag den 10.06.2014 kl.12.00

Der orienteres om indholdet i forslaget til budget 2015-2018 på et orienteringsmøde for bestyrelser, råd og MED-udvalgsrepræsentanter den 28.05.2014 kl. 16-18.00 på Reberbanen 13.

Materialet er sendt direkte til bestyrelser, MED-udvalg samt handicapråd og ungdomsråd, men også faglige organisationer etc. har mulighed for at indsende et høringssvar.

Høringsmateriale - Budget 2015-18

Skema til høringssvar - Budget 2015-18

Præsentation af budgetmateriale

Sidst opdateret: 21.08.2014