Balancekunst

En leder understreger i sin fortælling om grundlaget, at bemærkningen ”det gør vi i forvejen” ikke dur i arbejdet med grundlaget.

Måske er begreberne kendte, men grundlaget ligger op til, at vi alle skal ind at arbejde med formel, uformel, intenderet og realiseret læring og være nysgerrige på begreberne i vores egen og andres praksis.

Kun derigennem kan vi i sidste ende skabe nogle endnu bedre læringsbaner for børnene og de unge.

Men det er jo dejligt, at noget er genkendeligt, for så opstår der hurtigere et ejerskab hos alle.

Det arbejde har andre sat fokus på ved at drøfte, hvor de selv er på balancebrættet i deres praksis, og hvordan de kan sikre en balance mellem alle fire dimensioner.

Måske har man haft et særligt fokus på intenderet og formel læring i meget af sit arbejde, og så kan man fristes til at tro, at man nu skal fokusere særskilt på realiseret og uformel læring fremover.

Det er ikke pointen. Balancebrættet skal netop balancere, og det skal vi også i vores arbejde med børnene og de unge.

Sidst opdateret: 15.06.2017