Grundlag for børns læring

Vi udarbejder løbende materiale som støtte til jeres implementering af grundlaget. Materialet udarbejdet i samarbejde med praksis.

Plakater

Vi har uddelt 4 plakater, der skal være med til visuelt at understøtte grundlaget og illustrere barnet og den unges læringsbane. Plakaterne skal understøtte sammenhængen i barnets læringsbane og dermed opmærksomheden på, hvor barnet eller den unge kommer fra og er på vej hen før og efter ens eget samarbejde med dem. I et forsøg på at gøre plakaterne aktive i arbejdet med implementeringen er der i første omgang udarbejdet 3 videoklip, der anvender situationer på plakaterne som eksempler.

Har I brug for flere plakater, så kontakt Cita Ammitzbøll.

Balancebræt

En del af tænkningen i grundlaget er bygget op omkring et balancebræt, som kan støtte dialogen og arbejdet med de fire dimensioner: formel, uformel, intenderet og realiseret læring. Det handler om at sikre en balance i både de fagprofessionelle, børnenes og de unges læring.

Det fysiske balancebræt er udleveret i januar 2017. Oplever I behov for flere balancebræt, da kontakt Cita Ammitzbøll, så må vi se, hvad der er muligt.

Læs mere om balancekunsten her

Videoer og dialogmateriale

Der er nu produceret 3 videoklip, som forklarer nogle af grundlagets centrale begreber. Videoerne er tænkt sådan, at man kan samles om dem i personalegrupperne og netværkene, se et klip om et emne og diskutere både med udgangspunkt i plakater og hæfte. Videoklippene har en faglig tyngde og er ca. 4 min. lange, hvor Jesper Kvist Mølgaard introducerer og slutter af med spørgsmål til drøftelse. Der er til videoklippene udarbejdet et dialogmateriale, hvor der beskrives forslag til proces, og den enkelte får plakaterne samlet i A4 format. Derudover er der udarbejdet temaark med tekst og spørgsmål fra hver enkelt video.

Videoerne udgives i 3 leverancer:

Februar - fokus på centrale begreber forklares med udgangspunkt i plakaterne.
April - fokus på balancebrættet og tænkningen bag.
August/september - fokus på den undersøgende og nysgerrige tilgang til egen og andres praksis 

Sidst opdateret: 12.10.2017