Niveau 4: Tværfagligt forum

Specialområdet 0-18 år

Den afgørende forskel mellem modellerne på almenområdet og modellen på specialområdet er, at der på specialområdet ikke er et niveau 4. I stedet kan Familieafdelingen involveres på niveau 3.

Hvis barnet har en sag i Familieafdelingen, deltager den socialrådgiver, der har sagen, på max 2 fokusgruppe/kompetencecentermøder årligt. Hvis barnet ikke har en sag i Familieafdelingen, kan den fremskudte socialrådgiver, der dækker distriktet, inviteres til at deltage ad hoc. På trin 3 er det institutionen eller skolen der er initiativtagere til mødet.

Netværksmøder på trin 5 er aktuelle, i forbindelse med iværksættelse og koordinering af foranstaltninger jf. serviceloven. Mens det på trin 3 er institutionen eller skolen der er mødeejere, er det på trin 5 den socialrådgiver, der har sagen, der er mødeejer og dermed initiativtager til mødet.

Sidst opdateret: 04.12.2014