Niveau 5: Netværksmøder

Specialområdet 0-18 år

Der kan kun afholdes netværksmøder, hvis der er en sag i Familieafdelingen. Der oprettes en sag i Familieafdelingen, hvis det vurderes, at der skal sættes en § 50 undersøgelse i værk. Sagen kan på baggrund af undersøgelsen lukkes igen eller Familieafdelingen kan vurdere, at der er behov for at sætte foranstaltninger i værk og der tildeles en socialrådgiver.

Netværksmøderne kan have følgende formål:

  • at indhente oplysninger i forbindelse med en § 50 undersøgelse

eller

  • at koordinere de indsatser, der iværksættes fra Familieafdelingen, med de indsatser der arbejdes med i specialtilbuddet.

Netværksmøderne kan have følgende udfald:

  • Den koordinerede indsats fortsætter på niveau 2 og 3 uden familieafdelingen. Der indkaldes til nye drøftelser i kompetencecenteret/fokusgruppen (niveau 3). 
  • Der sker en udvikling, der gør at socialrådgiveren indkalder til et nyt netværksmøde.
  • Der sker en udvikling, der gør at specialtilbuddet i samarbejde med forældrene kontakter socialrådgiveren for at koordinere nye tiltag. 
  • Der sker en udvikling i sagen, der gør, at der er behov for at sende en underretning.
Sidst opdateret: 04.12.2014