Din rolle som konsultativ bistand

  • Sundhedsplejen, PPR (psykolog, tale/hørekonsulent, fysioterapeut) og Familieafdelingen (fremskudt socialrådgiver eller den rådgiver der har sagen) bidrager med råd og vejledning enten telefonisk eller i forbindelse med anden tilstedeværelse i institutionen eller på skolen, hvis kollegateamet vurderer, at der er behov for det.
  • Andre ressourcepersoner, bidrager ligeledes med råd og vejledning efter behov.

Sidst opdateret: 28.11.2014