Deltagere

Et kollegateam består som hovedregel af:

Dagtilbud: Pædagogisk personale samt børnehus/afdelingsleder. Der kan være flere kollegateams i det samme børnehus /afdeling. I dagtilbud vil udgangspunktet være, at den daglige leder altid informeres og inddrages i drøftelserne i et kollegateam.

Skole/fritid: Pædagogisk personale. Udgangspunktet for skoleområdet er, at lederen orienteres og kan inddrages i arbejdet i et kollegateam, hvis det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt. I SFO og klub vil udgangspunktet være, at den daglige leder altid informeres og inddrages i drøftelserne i et kollegateam. Der kan være flere kollegateams i samme skole/SFO/klub.

Sidst opdateret: 04.12.2014