Niveau 2: Kollegateam

Specialområdet 0-18 år

Møderne i et kollegateam kan have to formål:
  • Drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn, der har til formål at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børns trivsel, for derigennem at klæde medarbejdere og forældre på til i dagligdagen, at ændre praksis, så barnet kan navigere i eget liv. Drøftelser vedr. konkrete børn kan også have til formål at sikre et grundlag for evt. revisitering.
  • Drøftelser af generel karakter. Eksempelvis sparring på den enkelte medarbejders daglige pædagogiske og/eller didaktiske praksis, faglig refleksion og drøftelse af trivselsskemaer samt forberedelse til trin 3 eller 5 møder.

Et møde i kollegateamet vedr. indsatser vedr. konkrete børn/unge kan have følgende udfald
  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge, betyder at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Løbende opsamling på og koordinering af den aftalte indsats vedr. det konkrete barn/den unge på niveau 2.
  3. Der sker ikke en positiv udvikling og det vurderes, at der er behov for tværfaglig konsultativ bistand fra andre fagpersoner. Der anmodes om et møde i kompetencecenteret/fokusgruppen (niveau 3).

Deltagere og roller

En beskrivielse af hvem der deltager på møderne i kollegateamet og hvilke roller I som deltagere har, når I mødes kan findes ved at klikke i menuen.

Sidst opdateret: 04.12.2014