Mødefrekvens for fokusgrupper/kompetencecentre

Daginstitutioner og vuggestuer(børnehuse):

Der afholdes fokusgruppemøder ca. 1 gang om måneden i hver institution. Der afsættes 2 timer til hvert møde, men der er mulighed for fleksibilitet i forhold til antal og længde med baggrund i antallet af anmodninger. Max 2 gange årligt kan den socialrådgiver, der har sagen, indkaldes.

Skoler, SFO og klubber:

Der afholdes kompetencecentermøde ca. hver 14. dag afhængig af antallet af elever og antallet af konkrete anmodninger. Max 2 gange årligt kan den socialrådgiver, der har sagen, indkaldes. Klubber og SFO’er har mulighed for, at bringe Udfordringer op i kompetencecenteret på den skole, hvor barnet/den unge går.

Møder kan kun aflyses, hvis der ikke foreligger konkrete anmodninger.

Sidst opdateret: 04.12.2014