Din rolle som leder (organisatorisk tovholder)

Ledelsens opgave er:

  • at fungere som mødeansvarlig. Herunder at indkalde kompetencecenter/fokusgruppe samt relevante ad hoc personer til møderne, at sørge for udarbejdelse af dagsorden og referat samt udfyldelse af aftaleskema. Ad. hoc. deltagere skal indkaldes senest 14 dage før mødet.
  • at sørge for en beskrivelse af formål og indhold for drøftelser af generel karakter.
  • at fungere som relationel tovholder, hvis man vurderes mest relevant til opgaven.
  • at understøtte arbejdet med de indsatser, der aftales på mødet.
Sidst opdateret: 04.12.2014