Hvem deltager?

Daginstitutioner og vuggestuer (børnehuse):

Fokusgrupperne består fast af psykologen, tale/hørekonsulenten, institutionslederen og evt. lokale ressourcepersoner. 2 gange årligt deltager den socialrådgiver der har sagen. Fysioterapeuten er fast deltager ved drøftelser vedr. børn fra Nørrehus, Skovhuset og Rørsangervej.

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn deltager desuden forældrene, involveret pædagogisk personale samt tovholderen.

Sundhedsplejersken, fremskudte socialrådgivere eller andre relevante fagpersoner kan indkaldes ad hoc. Ad hoc. deltagere skal indkaldes senest 14 dage før mødet.

Skoler, SFO og klubber:

Kompetencecentrene består fast af psykologen, en repræsentant fra skolens ledelse og evt. lokale ressourcepersoner. 2 gange årligt deltager den socialrådgiver der har sagen. Fysioterapeuten er fast deltager ved drøftelser vedr. børn fra Rosenvænget skole.

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn deltager desuden forældrene og evt. barnet/den unge, pædagogisk personale fra fritidsdelen, andre fagpersoner, der er involveret i sagen samt tovholderen.

Sundhedsplejersken, fremskudte socialrådgivere og andre relevante personer kan indkaldes ad hoc. Ad hoc. deltagere skal indkaldes senest 14 dage før mødet.

Sidst opdateret: 04.12.2014