Niveau 3: Fokusgruppe/kompetencecenter

Specialområdet 0-18 år

Møderne i kompetencecenteret/fokusgruppen kan have fem formål:

  • at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børn/unges trivsel.
  • at understøtte medarbejdere og forældre i at ændre praksis.
  • koordinering af konkrete indsatser, herunder eksempelvis overgange, drøfte børn i gul eller rød position (jf. TOPI), afholde statusmøde vedr. de enkelte børn med henblik på eventuel revisitation, udslusning etc.
  • at give mulighed for at fungere som socialrådgiverens halvårlige lovpligtige opfølgning på sagen (såfremt der er en sag i Familieafdelingen).
  • drøftelser af generel karakter, herunder sparring med fokus på egen (eks. Lærerens, pædagogens, teamets) praksis.
Et møde i fokusgruppen/kompetencecenteret kan have følgende udfald
  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge, betyder, at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Der er stadig behov for en koordineret indsats. Der indkaldes til nye drøftelser i kompetencecenter/fokusgruppe (niveau 3).

Deltagere, omfang og roller

Du kan læse mere om hvem der deltager på niveau 3 møderne og hvor ofte der afholdes møder samt hvilken rolle du som deltager har på mødet, ved at klikke på menuen.

Sidst opdateret: 04.12.2014