Niveau 1: Den enkelte medarbejder

Specialområdet 0-18 år

Formål Udfald
Allerede ved en spirende bekymring, lægger den enkelte medarbejder grundstenene til et godt og konstruktivt samarbejde, ved at drøfte de første observationer med barnet, den unge og/eller dennes forældre.

Den enkelte medarbejder, der har en bekymring for et barn/en ung, forsøger at finde en løsning sammen med barnet/den unge og/eller dennes forældre.
  • De aftalte handlemuligheder afprøves og der sker en positiv udvikling. Bekymringen er ikke længere aktuel.
  • Der sker ikke en positiv udvikling. Medarbejderen med bekymringen har ansvaret for, at bekymringen drøftes i ”Kollegateamet”.

Sidst opdateret: 28.11.2014