Socialrådgivere

Barnets socialrådgiver har i Tværfagligt Myndighedsforum blandt andet til opgave at sørge for, at alle aftaler er afstemt med barnets forældre.

Barnets socialrådgiver har følgende opgaver i Tværfagligt Myndighedsforum:

  • At sikre, at der tidligt i samarbejdet træffes aftaler og afstemmes forventninger i forhold til samarbejdspartnerne om sagens udvikling 
  • At sørge for, at aftalerne er afstemt med forældrene
  • At indkalde til møde, hvis der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse eller hvis der skal iværksættes §52-foranstaltninger
  • At inddrage dagtilbud eller skole med henblik på status 
  • At deltage i møder i Tværfaglig Myndighedsforum, hvis den organisatoriske tovholder anmoder om det 
  • At anmode om at deltage på et møde i Tværfagligt Forum i skole eller dagtilbud, når en foranstaltning afsluttes og skal overdrages
  • At fungere som mødeleder ved indkaldelse til møder i Tværfagligt Myndighedsforum

Tilbage til Tværfagligt Myndighedsforum

 

 

 

Sidst opdateret: 05.03.2019