Organisatorisk Tovholder

Den organisatoriske tovholder i Tværfagligt Myndighedsforum er altid en leder.

Den organisatoriske tovholder arbejder tæt sammen med den relationelle tovholder.

Den organisatoriske tovholders opgaver:

 • At inddrage og samarbejde med forældre og barn i det lokale praksis fællesskab.
 • At sende en underretning, hvis forældre og barn har brug for støtte fra Familieafdelingen i Viborg Kommune.
 • At deltage i underretningsmøder med socialrådgivere og forældre.
 • At udfylde ICS skema, hvis Familieafdelingen beder om det.
 • At bidrage med refleksioner, sparring og analyse i Tværfagligt Myndighedsforum.
 • At bidrage til at udarbejde en koordineret, tværfaglig handleplan.
 • At bidrage med viden om udviklingen i barnets trivsel og den lokale indsats til de lovpligtige opfølgninger, som finder sted hvert halve år.
 • At udarbejde dagsorden og være mødeleder, hvis det er nødvendigt med et møde i Tværfagligt Myndighedsforum til den halvårlige opfølgning.
 • At tage kontakt til barnets socialrådgiver, hvis der er markant udvikling i barnets trivsel og sende en ny underretning til Familieafdelingen.
 • At bidrage til udarbejdelsen af en overdragelsesplan ved en foranstaltnings afslutning.
 • At arbejde med de aftaler, der er besluttet i Tværfagligt Myndighedsforum og sikre den lokale koordinering.

Tilbage til Tværfagligt Myndighedsforum

 

 

Sidst opdateret: 05.03.2019