Frontteamet

Frontteamets opgaver i Tværfagligt Myndighedsforum.

Frontteamets opgaver i Tværfagligt Myndighedsforum:

  • At foretage en indledende vurdering af underretningen inden for 24 timer og kategorisere sagen.
  • At sikre revurdering af sagen i sager, hvor der i forvejen er sat foranstaltninger iværk.
  • At sikre en bekræftelse til den, der har indsendt underretningen, senest 6 hverdage efter, på at Familieafdelingen har modtaget den og at sagsbehandlingen går i gang.
  • At indkalde til en underretningssamtale. Her indkalder man normalt barnets forældre og underretter.
  • At indkalde til et møde i Tværfagligt Myndighedsforum for at udfolde problemstillingen med andre, hvis det er nødvendigt for at beslutte hvilken indsats, der skal sættes i gang.
  • At orientere underretter om, hvilke tiltag, der sættes i værk og med hvilken tidshorisont.

Tilbage til Tværfagligt Myndighedsforum

 

Sidst opdateret: 05.03.2019