Familiecenter Viborg og Ungeindsatsen Viborg

Når der iværksættes foranstaltninger i Familiecenter Viborg eller Ungeindsatsen Viborg, deltager den medarbejder, som skal arbejde med familien, i Tværfagligt Myndighedsforum.

Medarbejderens opgaver på møderne er:

  • At bidrage til at få udarbejdet en handleplan og indgå aftaler om løbende samarbejde 
  • At bidrage med viden om udvikling om barnets (familiens) trivsel
  • At udfylde et anmodningsskema og bede socialrådgiveren på sagen om at indkalde til et møde, hvis der er behov
  • At koordinere indsatsen med almenområdet efter behov eller ved forandringer

Tilbage til Tværfagligt Myndighedsforum

 

 

 
Sidst opdateret: 05.03.2019