Deltagere og omfang i Tværfagligt Myndighedsforum

Tværfagligt Myndighedsforum består af den socialrådgiver, der har sagen, den relationelle tovholder, den organisatoriske tovholder og forældrene til barnet.

Deltagere

Tværfagligt Myndighedsforum består fast af

  • Socialrådgiver
  • Relationel tovholder
  • Organisatorisk tovholder
  • Forældre

Andre fagpersoner kan inviteres efter en konkret vurdering. 
Vi tilstræber, at deltagerkredsen holdes på et minimum, så det ikke bliver for overvældende for familien og barnet. 

Omfang

Møder i Tværfagligt Myndighedsforum afholdes efter behov.

Vi tilstræber, at der altid afholdes et indledende møde i forbindelse med den første afklaring i Frontteamet eller den børnefaglige undersøgelse og efterfølgende
i forbindelse med koordinering af de iværksatte foranstaltninger.

Tilbage til Tværfagligt Myndighedsforum

 

 

 

Sidst opdateret: 02.03.2019