Deltagere og omfang i Tværfagligt Myndighedsforum

Tværfagligt Myndighedsforum består af den socialrådgiver, der har sagen, den relationelle tovholder, den organisatoriske tovholder og forældrene til barnet.

Andre fagpersoner kan inviteres efter en konkret vurdering.

Det kan fx være personer, der allerede er involveret i sagen: psykolog, læringskonsulenter, Ressourcekorps m.fl.

Det kan også være fagpersoner fra en iværksat foranstaltning: fx Ungeindsatsen Viborg eller Familiecenter Viborg.

Antallet af deltager i Tværfagligt Myndighedsforum skal holdes på et minimum, så det ikke bliver for overvældende for barnet eller dets familie.

Sidst opdateret: 03.12.2018