Niveau 3: Tværfagligt Myndighedsforum

Tværfagligt Myndighedsforum træder i kraft, når Børn og Unges Familieafdeling opretter en sag på baggrund af en henvendelse fra forældrene eller en underretning.

Tværfagligt Myndighedsforum skal koordinere de tiltag, der er sat i værk af Familieafdelingen med de tiltag der bliver arbejdet med i skolerne, sundhedsplejen, i klubberne, dagplejen eller børnehusene.

Når Familieafdelingens Fronteam modtager en underretning, vurderer de, om vi skal sætte en forebyggende indsats i gang eller om vir skal lave en børnefaglig undersøgelse (en §50 undersøgelse).

En børnefaglig undersøgelse kan tage op til 4 måneder.

Vi indleder et samarbejde med andre professionelle omkring barnet, når den børnefaglige undersøgelse går i gang, hvis forholdene tillader det og forældrene giver deres samtykke.

Sidst opdateret: 11.05.2019