Relationel Tovholder

Den relationelle tovholder kan være enten en medarbejder eller leder, som har en god kontakt med forældrene til det barn, vi drøfter.

Den relationelle tovholder kan fx være

 • en sundhedsplejerske, der kommer i familien
 • barnets dagplejer
 • kontaktpædagogen i børnehuset
 • klasselæreren
 • en konktaktperson i SFO eller klub

Den relationelle tovholders opgaver:

 • at være forældrenes og barnets kontaktperson i det tværfaglige samarbejde.
 • at sikre, at forældre og barn bliver inddraget og involveret i forbindelse med analyse af en problemstilling.
 •  at inddrage forældrene i forhold til at udfylde dagsordenen for mødet i Tværfagligt Forum.
 •  at forberede forældrene på mødet i Tværfagligt Forum, så de føler sig trygge ved situationen.
 •  at følge op på mødet sammen med forældrene.
 •  at sikre at forældre og barn bliver inddraget og ajourført om handleplanen i tæt samarbejde med den organisatoriske tovholder. 
 • Tilbage til Tværfagligt Forum

  Sidst opdateret: 05.03.2019