Procesleder

Det er altid PPL-psykologen, der er procesleder på møderne i Tværfagligt Forum.

Proceslederens opgave er:

  • At lede processen i Tværfagligt Forum, sådan at alle involverede parter kommer til at dele, udfordre og anerkende hinandens viden og erfaringer (jf. Dialogmodellen).
  • At sørge for, at alle involverede parter arbejder frem mod både en ny forståelse af, hvorfor et barn ikke trives, og finder nye handlemuligheder i forhold til at ændre på de vilkår, der omgiver barnet, så vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  • At sikre, at der laves en handleplan og fastsættes tidspunkt og metode for opfølgning og evaluering sammen med den organisatoriske tovholder.

Tilbage til Tværfagligt Forum

Sidst opdateret: 05.03.2019