Organisatorisk Tovholder

Den organisatoriske tovholder er altid en leder.

Den organisatoriske tovholder er:

 • Sundhedsplejen: den faglige leder
 • Dagtilbud: dagplejeleder eller lederen af børnehuset
 • Skoleområdet: skoleleder eller pædagogisk leder
 • Fritidsklub: klubleder (i de tilfælde, hvor en fritidsklub tager initiativet til et møde i Tværfagligt Forum, og skolen ikke skal involveres).

Den organisatoriske tovholder bliver udpeget, når der iværksættes konkrete indsatser eller handleplaner, som kræver ledelsesmæssig involvering.

Den organisatoriske tovholder er den person, som alle refererer til og det er igennem den organisatoriske tovholder, at vi koordinere og aftaler vores samarbejde med forældrene.

Den organisatoriske tovholders opgaver:

 • at indkalde de faste deltagere i Tværfagligt Forum for ét år ad gangen.
 • at udarbejde dagsorden til møder i Tværfagligt Forum i samarbejde med forældre, barn og den relationelle tovholder.
 • at vurdere, hvilke deltagere, der vil være relevante for mødet i Tværfagligt Forum og invitere dem rettidigt.
 • at være mødeleder og sikre at der bliver skrevet referat eller laves en handleplan.
 • at koordinere indsatser og handleplaner og følge op på, at de bliver udført.
 • at sikre, at den relationelle tovholder og forældrene bliver ajourført om indsatser og handleplaner.
 • at sikre videndeling mellem de involverede parter.
 • at sende en underretning til Familieafdelingens Frontteam, hvis forældrene har brug for støtte fra familieafdelingen. Underretningen udfyldes sammen med forældrene.

Tilbage til Tværfagligt Forum

 

Sidst opdateret: 05.03.2019