Ledelse

Ledelsen i sundhedsplejen 0-1 år, dagpleje, børnehuse, skoler (herunder SFO og SFO-klub) og specialtilbud.

Ledelsens opgave i Tværfagligt Forum

  • at sikre, at der inden mødet er udarbejdet en analyse (jf. analysemodellen)
  • at fungere som organisatorisk tovholder
  • at fungere som relationel tovholder, hvis man bliver udpeget
  • at understøtte arbejdet med de indsatser, der aftales på mødet

Tilbage til Tværfagligt Forum

 

Sidst opdateret: 05.03.2019