Fagpersoner i Familie & Rådgivning

Alle fagpersoner i sundhedsplejen, PPL, fremskudte socialrådgivere og medarbejdere fra Familiecenter Viborg og Ungeindsatsen Viborg kan blive inviteret til at deltage i Tværfagligt Forum.

Dine opgaver som fagperson er:

  • at bidrage med refleksion, sparring og analyse på en problemstilling.
  • at hjælpe med at udarbejde en konkret handleplan, som skal hjælpe barnet eller gruppen af børn med at navigere i eget liv.
  • at arbejde med de indsatser, der er aftalt i handleplanen.
  • at hjælpe med at koordinere de indsatser, der er aftalt i handleplanen.
  • at deltage i opfølgning på og evaluering af de indsatser, der er aftalt i handleplanen.

Tilbage til Tværfagligt Forum

Sidst opdateret: 05.03.2019