Deltagere og omfang i Tværfagligt Forum

I Tværfagligt Forum indkaldes en række deltagere fast til møderne ét år frem i tiden. Der kan indkaldes deltagere adhoc.

Deltagere

Sundhedsplejen

 • Fagli­g leder
 • Sundhedsplejerske
 • Psykolog
 • Socialrådgiver

Ved drøftelser om konkrete børn, deltager forældrene.

Dagplejen

 • Dagplejelede­r
 • Pædagog/dagplejer
 • Psykolog
 • Sund­hedsplejerske
 • Fysio/ergoterapeut

Ved drøftelser om konkrete børn, deltager forældrene.

Børnehuse

 • Børnehusle­deren
 • Pædagoger og pædagogmedhjælpe­r
 • Psykolog
 • Forældre
 • Fysio/ergotera­peut og sundhedsplejerske deltager ved drøftelser om børn i vuggestuen 

Skoler, SFO og klubber

 • Repræsen­tant fra skolens ledelse
 • Lærere
 • Pædago­ger
 • Specialfunktioner (AKT-lærere, læsevejledere m.fl.)
 • Psykolog
 • Forældre
 • Eventuel barnet eller den unge

Omfang af møder

Der afsættes 2 timer til hvert møde. Ved møder om konkrete børn afsættes der mindst 1 time pr. barn. 

 • Sundhedsplejen: 10-12 årlige møder
 • Dagplejen: 6 årlige møder i hvert område
 • Børnehuse: 6 årlige møder
 • Skole/SFO/klub: 8 – 12 årlige møder

Klubber og SFO’er har mulighed for at bringe observationer om børn i gul eller rød position op på møder i Tværfagligt Forum på den skole, hvor barnet går. Ved udfordringer i trivsel, som kun vedrører fritidsklubben, kan der indkaldes ad hoc til et møde i Tværfagligt Forum med de relevante parter.

Sidst opdateret: 05.03.2019