Niveau 2: Tværfagligt Forum

Tværfagligt Forum er et fast mødeforum, hvor forskellige fagligheder mødes med forældrene for at udfolde og analysere konkrete udfordringer for et barn eller en gruppe af børn.

Vi indkalder til et møde i Tværfagligt Forum, hvis der er behov for en tværfaglig drøftelse om faglig eller social trivsel i forhold til

  • et konkret barn/ung i gul eller rød position i TOPI
  • en gruppe af børn eller unge

Møderne i Tværfagligt Forum kan have følgende formål:

  • At udfolde en problemstilling i et tværfagligt perspektiv.
  • At klæde medarbejdere og forældre på til at ændre parksis i forhold til barnet.
  • At udarbejde konkrete handleplaner, så barnet igen kan navigere i sit eget liv.
  • At følge op på og koordinere de konkrete indsatser og tiltag, som er aftalt i handleplanen.

 

Sidst opdateret: 01.05.2019