Organisatorisk Tovholder

Den organisatoriske tovholder i et lokalt praksisfællesskab er altid en leder i skole eller dagtilbud.

Den organisatoriske tovholder bliver udpeget, når der iværksættes konkrete indsatser eller handleplaner, som kræver ledelsesmæssig involvering.

Den organisatoriske tovholder er den person, som alle refererer til og det er igennem den organisatoriske tovholder, at vi koordinere og aftaler vores samarbejde med forældrene.

Den organisatoriske tovholders opgaver er:

  • at arkivere analyser, handleplaner m.m. på barnets sag
  • at koordinere indsatser og handleplaner og følge op på, at de bliver udført
  • at sikre, at den relationelle tovholder og forældrene bliver ajourført om indsatser og handleplaner

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

 

Sidst opdateret: 03.12.2018