Medarbejdere og ledelse

Medarbejdere og ledelse i sundhedsplejen (0-1 år), dagplejen, børnehuse, skoler (herunder SFO og klub) og specialtilbud.

Den enkelte medarbejders opgave i det Lokale Praksisfællesskab

 • At informere, inddrage og involvere forældrene i samarbejdet omkring et barn eller en gruppe af børns trivsel, læring og udvikling.
 • At deltage i generelle drøftelser med faglig fokus og omsætte ny viden til daglig praksis.
 • At deltage i Lokale Praksisfællesskaber og opsøge råd og vejledning med henblik på egen læring og håndtering af udfordringer i den daglige praksis.
 • At udarbejde TOPI-trivselsundersøgelser af alle børn.
 • At inddrage forældre, kolleger og ledelse ved observation af forandring og ubalance i et barns eller en gruppe af børns liv.
 • At inddrage forældre og leder, når der er behov for møder i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum.
 • At arbejde med de indsatser og handleplaner, der aftales.
 • At fungere som relationel tovholder i forhold til et barn og dets familie, hvis det bliver nødvendigt.

Ledelsens opgave i det Lokale Praksisfællesskab:

 • At sætte generelle drøftelser med faglig fokus på dagsordenen og understøtte medarbejderens mulighed for at omsætte ny viden til daglig praksis.
 • At understøtte de forebyggende tiltag, som iværksættes for alle børn.
 • At deltage i og eventuelt lede drøftelserne i Lokale Praksisfællesskaber og opsøge råd og vejledning med henblik på egen og medarbejderes læring i forhold til at håndtere udfordringer i den daglige praksis.
 • At sikre, at der bliver udarbejdet TOPI-trivselsundersøgelser af alle børn.
 • At fungere som organisatorisk tovholder.
 • At sikre at der bliver udarbejdet analyser for børn i gul eller rød position eller for børnegrupper som ikke trives.
 • At sikre, at der bliver lavet en handleplan og udpeges en relationel tovholder for barnet eller gruppen af børn.
 • At understøtte at de indsatser, der aftale i handleplanen, sættes i værk.
 • At fungere som relationel tovholder, hvis det bliver nødvendigt.

Medarbejdere og ledelse i fritidsklubber

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2018