Fysioterapeuter, Ergoterapeuter og Tale/hørekonsulenter

Fysioterapeuter, Ergoterapeuter og Tale/hørekonsulenter kan rådgive og vejlede i sundhedsplejen (0-1 år), i dagpleje og børnehuse, skole og klub.

Fysioterapeuter, Ergoterapeuter og Tale/hørekonsulenter kan være fysisk tilstede i skole og dagtilbud eller være på mail, telefon eller skype.

Opgaver i det Lokale Praksisfællesskab:

  • Afholde sprogfokusmøder og fysio/ergo-fokusmøder. Møderne afholdes sammen med forældrene og sundhedsplejen (0-1 år), dagtilbud eller skole ved drøftelser, der ikke kræver tværfaglig drøftelse, og kun vedrører sprog- eller fysio/ergo-problemstillinger.
  • Arbejde med konkrete indsatser og handleplaner i forhold til barnet, forældrene og medarbejdere fra det tilbud, som barnet er tilknyttet. Handleplaner og indsatser er aftalt på sprogfokusmøder, fysio/ergo-fokusmøder, i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum.
  • Kontakte den Organisatoriske Tovholder, hvis der er behov for flere drøftelser i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum. 

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

Sidst opdateret: 01.12.2018