Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har en særlig pligt til at bidrage ved tværfaglige drøftelser i lokale praksisfællesskaber. Blandt andet i forhold til kompetenceudvikling indenfor forebyggende sundhedsindsatser, som vedrører alkohol, overvægt, fysisk aktivitet osv.

Opgaver i det Lokale Praksisfællesskab:

  • Bidrage med forebyggende tiltag for alle børn.
  • Rådgive og vejlede generelt i dagpleje, børnehuse, skole og klub (enten ved at være fysisk til stede eller via mail, telefon eller Skype)
  • Arbejde med konkrete indsatser og handleplaner i forhold til barnet, forældrene og medarbejdere fra det tilbud, som barnet er tilknyttet. Handleplaner og indsatser er aftalt på møder i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum.
  • Kontakte den Organisatoriske Tovholder, hvis der er behov for flere drøftelser i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum. 

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

 

 

Sidst opdateret: 01.12.2018