Psykologer, Ressourcekorps og Læringskonsulenter

Psykologer, Ressourcekorps og Læringskonsulenter kan benyttes til rådgivning og vejledningsopgaver i sundhedsplejen (0-1 år), i dagpleje og børnehuse, skole og klub.

Psykologer, Ressourcekorps og Læringskonsulenter kan være fysisk tilstede i skole og dagtilbud eller være på mail, telefon eller skype.

Opgaver i det Lokale Praksisfællesskab

  • Arbejde med konkrete indsatser og handleplaner i forhold til barnet, dets forældre og medarbejdere fra det tilbud, det er tilknyttet. Indsatser og handleplaner er aftalt på møder i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum.
  • Kontakt med den organisatoriske tovholder, hvis der er behov for yderligere tværfaglige drøftelser i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum.
  • Forpligtelse til at understøtte processen, når børn flytter fra et specialtilbud til et alment tilbud.

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

 

 

Sidst opdateret: 03.12.2018