Familiecenter Viborg og Ungeindsatsen Viborg

Familiecenter Viborg og Ungeindsatsen Viborg arbejder med konkrete indsatser og handleplaner for børn og forældre.

De konkrete indsatser og handleplaner bliver sat i værk fra Børn og Unges myndighedsrådgivere.

Opgaver i det Lokale Praksisfællesskab:

  • sikre den daglige koordinering mellem indsatsen i familien og det tilbud barnet er tilknyttet, hvis det er beskrevet i en handleplan fra et møde i Tværfagligt Myndighedsforum.
  • kontakte barbets socialrådgiver og den organisatoriske tovholder, hvis det viser sig, at der er behov for flere tværfaglige drøftelser i Tværfagligt Myndighedsforum.

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

Sidst opdateret: 01.12.2018