Fagpersoner fra Familie & Rådgivning

Alle faggrupper i Børn og Unges Familie & Rådgivning kan deltage i tværfaglige drøftelser i lokale praksisfællesskaber.

De generelle drøftelser kan dreje sig om kompetenceudvikling indenfor fx 

  • forebyggende sundhedsydelser om overvægt, alkohol og fysisk aktivitet
  • forebyggelse og opsporing af vold og seksuelle overgreb
  • målsætningen om, at flere børn med særlige behov skal tilknyttes distriktsskolen
  • forældresamarbejde m.m.

Alle faggrupper kan bidrage med forebyggende tiltag for alle børn i form af særlige indsatser, som fx sundhedsplejens faste sundhedssamtaler på skolerne.

Fagpersoner

 

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

Sidst opdateret: 03.12.2018