Deltagere i Lokale Praksisfællesskaber

Lokale Praksisfællesskaber omfatter personale og ledelse i sundhedsplejen (0-1 år), dagplejen, børnehusene, skoler, SFOer, klubber og specialtilbud.

Sundhedsplejen

  • Når vi drøfter generelt i sundhedsplejen og iværksætter forebyggende tiltag for børn sker det på afdelingsniveau.
  • Ofte vil ledelsen være initiativtager.
  • Forældresamarbejde, tidlig opsporing og indsats, generel rådgivning m.m. vil ske på individuelt, team eller områdeniveau.

Dagtilbud (dagpleje og børnehuse)

  • Det er som udgangspunkt børnehuslederen, dagplejelederen eller dagplejepædagogen, der er initiativtager til drøftelser i Dagtilbud.
  • Et Lokalt Praksisfællesskab i Dagtilbud kunne være legestuegrupper, personalemøder i børnehusene osv.

Skole og fritid (SFO og klub)

  • På skolen vil generelle tværfaglige drøftelser om børn ofte ske med ledelsen som initiativtager.
  • Forældresamarbejde, tidlig opsporing og indsats, generel rådgivning m.m. vil ske på individuelt eller teamniveau.
  • I SFO og klub vil udgangspunktet være, at den daglige leder tager initiativet eller som minimum inddrages i drøftelserne i det Lokale Praksisfællesskab.
  • Et Lokalt Praksisfællesskab i skoler, SFO eller klub kan være personalemøder, teammøder, pædagogiske læringsfællesskaber osv.

Tilbage til Lokale Praksisfællesskaber

Sidst opdateret: 03.12.2018