Niveau 1: Lokale praksisfællesskaber

Et lokalt praksisfællesskab er det fællesskab, hvor vi til hverdag samarbejder om et enkelt barn eller en gruppe af børns trivsel, læring og udvikling.

Et lokalt praksisfællesskab kan fx være lærerteamet omkring en klasse eller samarbejdet mellem en familie og Ungeindsatsen Viborg.

Vi opererer med 3 former for indsatser i de Lokale Praksisfællesskaber:

  • Generelle drøftelser, forebyggende tiltag og læring i egen praksis.
  • Konkrete drøftelser og indsatser for børn, der ikke trives.
  • Arbejdet med handleplaner på baggrund af møder i Tværfagligt Forum eller Tværfagligt Myndighedsforum
Sidst opdateret: 03.12.2018