Sådan kommer du fra trin 4 til trin 5

Der er to måder hvorpå et barn eller en familie kan komme i betragtning til støtte fra Familieafdelingen:

  • ved at familie selv eller i samråd med skolen/institutionen henvender sig til Familieafdelingen
  • gennem en underretning.

Hvis barnet/den unge allerede har en sag i Familieafdelingen, kontaktes den socialrådgiver, der har sagen; enten af familien selv (evt. i samråd med skolen/institutionen) eller gennem en underretning fra institutionen/skolen.

Hvis barnet ikke har en sag i Familieafdelingen, kontaktes Familieafdelingens Frontteam på samme vis.

For mere information om hvordan man kommer i kontakt med Familieafdelingen se viborg.dk/underretninger

Når Frontteamet modtager en underretning, er de forpligtet til, at vurdere om der skal foretages en Børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse). Hvis de vurderer, at der skal foretages en børnefaglig undersøgelse skal følgende forhold undersøges:

  • udvikling og adfærd
  • familieforhold
  • skoleforhold
  • sundhedsforhold
  • fritid
  • venskaber
  • andre relevante forhold.

Forældre inddrages så tidligt som muligt (medmindre der er tale om overgreb) og der lægges stor vægt på inddragelse af barnet. En børnefaglig undersøgelse kan tage op til 4 måneder.

Allerede når en børnefaglig undersøgelse går i gang, indledes der et samarbejde med øvrige professionelle omkring barnet, hvis forholdene tillader det.

Sidst opdateret: 28.11.2014