Direktøren for Børn & Unge

”Lys i øjnene” er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune. ”Den tværfaglige model” sætter rammen om det tværfaglige samarbejde. Implementeringen af ”Tidlig opsporing og indsats”, skal være med til at kvalificere det tværfaglige samarbejde og dialogen mellem forældre, børn, unge og de professionelle, så vi kan udnytte alles kompetencer bedst muligt.

I Børn & Unge i Viborg Kommune har vi stor opmærksomhed på, at de krav, der i dag stilles til landets kommuner om inklusion, implementering af barnets reform og øget fokus på arbejdet med udsatte børn og unge, fordrer henholdsvis et stærkt og godt tværfagligt samarbejde mellem de professionelle, der omgiver børnene/de unge og et stærkt og godt samarbejde med deres forældre.

Derfor har vi de sidste fire år arbejdet med ”Den tværfaglige model” på almenområdet. De gode erfaringer herfra har gjort, at der er et godt fundament at bygge videre på og en stor opbakning til, gennem et tværfagligt samarbejde, at skabe nye handlemuligheder i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver børn/unge i vanskeligheder, så de kan navigere og mestre eget liv.'

Behovene for hvordan vi arbejder sammen ændrer sig over tid, og vi skal hele tiden blive bedre til at udnytte den viden, vi har. Vi skal lære af de positive erfaringer, vi gør os, og løbende kvalificere ”Den tværfaglige model”. Derfor udvider vi nu den tværfaglige model til også at omfatte specialområdet.

Hans Henrik Gaardsøe
Direktør

Sidst opdateret: 28.11.2014