Effektivisering af fokusgruppemøder

Tegning af voksen og børn

Med udgangspunkt i et ønske om at effektivisere fokusgruppemøderne på trin 3 i Den Tværfaglige Model har Chefgruppen den 14-08-2014 besluttet at ændre på, hvem der fremadrettet skal deltage.

For dagplejen kommer det til at betyde,
  • at tale/hørekonsulenterne fremadrettet går fra at være faste deltagere, til nu at have mulighed for at melde afbud, afhængig af dagsordenen.
  • at ressourcepædagogerne fremadrettet går fra at være faste deltagere, til kun at deltage, hvis der er tilknytning til den sag eller problemstilling, der drøftes.

For børnehusene kommer det til at betyde,

  • at tale/hørekonsulenterne fremadrettet går fra at være faste deltagere, til nu at have mulighed for at melde afbud, afhængig af dagsordenen.
  • at ressourcepædagogerne fremadrettet går fra at være faste deltagere, til kun at deltage, hvis der er tilknytning til den sag eller problemstilling, der drøftes.
  • at sundhedsplejen fremadrettet på 3-6 årsområdet går fra at være faste deltagere, til kun at deltage ad hoc. når institutionen vurderer, at er behov for det.
For at give ad hoc. deltagerne de bedste muligheder for at kunne deltage, er det vigtigt, at dagsorden for mødet udsendes minimum 14 dage før fokusgruppemødet.

Ændringerne træder i kraft dags dato.

Du kan se hele det oplæg, som har været i høring i lokal MED PPR, lokal MED Sundhedsplejen og Dagtilbuds MED, og som chefgruppen har vedtaget, her (pdf)
Sidst opdateret: 25.09.2014