Anmodningsskema vedr. konkrete børn

Ved ønske om drøftelse vedr. konkrete børn/unge på trin 3 er det den relationelle tovholders opgave i samarbejde med forældrene og nærmeste leder at udfylde punkt - i nedenstående anmodningsskema og sende det til enten afdelingslederen i dagplejen, daginstitutionslederen eller skolelederen. Det er efterfølgende dagplejen, daginstitutionslederen eller skolelederens (den organisatoriske tovholder) opgave at udfylde resten af skemaet og i forbindelse med indkaldelse til mødet, at sende skemaet til mødedeltagerne.

På trin 4 afholdes møderne i dagtilbud på områdeniveau og sendes derfor til områdelederen, som har ansvar for at udfylde resten af skemaet og i forbindelse med indkaldelse til mødet, at sende skemaet til mødedeltagerne.

Når forældrene har underskrevet skemaet fungerer det som samtykkeerklæring.

Du kan finde anmodningsskemaer her (doc).

Sidst opdateret: 31.05.2013