Din rolle som "Relationel tovholder"

Den relationelle tovholders opgave er:

  • at fungere som forældrenes og barnets/den unges kontaktperson.
  • sammen med forældrene og barnet/den unge og lederen (organisatorisk tovholder), at bringe problemstillingen op i tværfagligt forum.
  • sammen med forældrene og evt. barnet/den unge, at udfylde en mødeanmodning.
  • efter mødet, at følge op på, at de konkrete aftaler, der indgås på mødet, udføres.

Tovholderfunktionen varetages ikke nødvendigvis af samme person under hele forløbet, men kan skifte efter aftale med familien og lederen.

Sidst opdateret: 04.12.2014