Mødefrekvens i tværfagligt forum (6-18 år).

Der afholdes årligt 6 møder i det tværfaglige forum i hvert skoledistrikt. Møderne kan lægges i umiddelbar forlængelse af SUF gruppemøderne eller kompetencecentermøderne på skolerne. Deres længde afhænger af mængden af punkter.

Møder kan kun aflyses, hvis der ikke foreligger konkrete anmodninger.
Sidst opdateret: 04.12.2014