Din rolle som medarbejder

Den enkelte medarbejders opgave i tværfagligt forum er:

  • at bidrage til at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børn/unges trivsel.
  • at deltage i faglig sparring på egen eller andres praksis.
  • at fungere som relationel tovholder i forhold til et barn/en ung og dennes familie, hvis man vælges til det.
  • at arbejde med de indsatser, der aftales på mødet.
Sidst opdateret: 04.12.2014